Działania w ramach projektu :

W ramach realizacji projektu uczestnicy odbywają :

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem IPD (6 godz. /os.)
 2. Indywidualne pośrednictwo psychologiczne (6 godz. /os.)
 3. Szkolenia zawodowe:
  Jedno szkolenie wynikające z IPD
  • szkolenia prawo jazdy kat. C,C+E,KWP
  • szkolenie prawo jazdy kat. D + KWP
  • szkolenie spawacz MIG/TIG
  • badania lekarskie
  • ubezpieczenie OC uczestników szkolenia
  • zwrot kosztów dojazdu
  • wyżywienie uczestników szkolenia
  • stypendium szkoleniowe
 4. Staże zawodowe (3/6 miesięczne staże zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia/umiejętności , kwalifikacji zawodowych)
 5. Pośrednictwo pracy (7 godz. /os.)

Kontakt z biurem projektu

Biuro projektu mieści się Lublinie przy ul Cisowej 11p. 108
Kontakt tel. 535155223
Kontakt mailowy : szkoleniawota@gmail.com